Zamek w Ciechanowie

Zamek w Ciechanowie Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Ciechanowa jest świetnie zachowany zamek gotycki z II połowy XIV wieku zbudowany na rozkaz księcia mazowieckiego Siemowita III. Budynek oparty na planie prostokąta posiada w narożnikach dwa okrągłe baszty (wschodni nazwano basztem więziennym, zaś zachodni arsenałem). Istotną ciekawostką jest fakt, że budynek stoi na bardzo niepewnym błotnistym, podłożu, co wymagało od jego budowniczych zastosowania dodatkowych wzmocnień w postaci zatopionych ton żwiru, pni dębu oraz pokruszonych cegieł. Początkowo budowla ta miała charakter jedynie obronny. Z czasem zaczęła jednak pełnić również funkcję rezydencyjną. Okres świetności tej budowli przypada na czasy, gdy rezydentowała w nim królowa Bona. Obecnie dziedziniec zamku pełni rolę placu, na którym odbywają się większe imprezy rozrywkowe w mieście. W przeciągu tych wszystkich lat zamek był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany. Obecnie trwają dyskusję na temat zaproponowanych projektów prac renowacyjnych, którym to sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy.