Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek Książąt Mazowieckich Ciechanów należy do tych miast Polski, który skupia nie małą liczbę zabytków czy obiektów historycznych co niewątpliwie przyciąga tłumy turystów. Jednym z najbardziej obleganych miejsc przez miłośników historii jest Zamek Książąt Mazowieckich. Według wielu podań i pism zamek ten został zbudowany w XIVw przez mazowieckiego księcia Siemowita III na bagnistym terenie. Mury tej pięknej warowni wznoszą się na wysokość 10 m i rozmieszczone są na planie prostokąta o wymiarach 48x57m. W narożnikach tego urokliwego zamku znajdują się dwie długie baszty. Atrakcją tego zamku jest fakt, że pod północnym murem znajdują się relikty książęcego pałacu tzw. Domu Dużego. Miłośnicy historii czy turyści znajdą tu również liczne ekspozycje muzealne i historyczne Muzeum Szlachty Mazowieckiej umieszczone w basztach i zrekonstruowanej piwnicy Domu Dużego. Nad pozostałą częścią piwnic zamku znajduje się scena, na której maja miejsce zarówno wydarzenia historyczne związane z miastem Ciechanów jak i koncerty w ramach atrakcji turystycznych. Zamek Książąt Mazowieckich w obliczu mieszkańców jak i władz miasta stanowi nie lada pamiątkę historyczną. Ciechanów to obecnie jedno z najstarszych miast w Polsce. Pierwsze pisemne wzmianki o nim sięgają roku 1065. Miasto odgrywało istotną rolę w ówczesnej historii przez wzgląd na położenie na przecięciu się dość istotnych szlaków handlowych. Prawa miejskie otrzymało ono w roku 1266. Natomiast w roku 1526 włączono je do ziem Księstwa Mazowieckiego. Początek wieku XIX to okres silnego ożywienia gospodarczego na tym terenie ( oddano do użytku siedzibę browaru i cukrowni). Nawet sam Henryk Sienkiewicz w powieści „Krzyżacy” część toczących się akcji umieścił na zamku ciechanowskim, co świadczy o dużym rozwoju kulturowo – oświatowym miasta. W 1920 roku podczas walk z Armią Czerwoną Ciechanów na krótki czas został zniewolony. W trakcie II wojny światowej miasto wraz okolicznymi powiatami wcielono do terenów III Rzeszy. Za sprawą Armii Czerwonej odzyskało ono niepodległość pod koniec wojny w 1945 roku. Od 1975 roku Ciechanów był stolicą województwa a po reformie administracyjnej w 1999 roku został siedzibą powiatu.