Z kart historii Szczawnicy

Z kart historii Szczawnicy Nazwa Szczawnica pochodzi od kwaśnych wód zw. szczawami. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1413 roku. Do XVIII wieku Szczawnica była częścią Starostwa Czorsztyńskiego. Jako miejscowość uzdrowiskowa znana jest od przeszło 200 lat. Szybki rozwój miejscowości nastąpił w II połowie XIX wieku, gdy właścicielem uzdrowiska został Józef Szalay. Był on właścicielem i pomysłodawcą uzdrowiska. Zbudował pierwsze łazienki i pierwsze budynki zdrojowe oraz pensjonaty. Dał oprawę architektoniczną źródłom: Magdaleny, Walerii, Jana, Szymona, Heleny i Anieli. Unowocześnił również tamtejszy Park Zdrojowy i wybudował kaplicę zdrojową. Dzięki niemu do Szczawnicy przyjeżdżali znani ludzie, chociażby Józef Dietel. Tuż przed śmiercią Szalay zapisał Zakład Zdrojowy Akademii Umiejętności w Krakowie. Akademia w 1880 roku rozpoczęła budowę Dworku Gościnnego i dokończyła budowę drogi przez Pieniny do Czerwonego Klasztoru. W 1909 roku uzdrowisko kupił Adam Stadnicki. Wyremontował on domy zdrojowe, zrobił ujęcia nowych źródeł i poszerzył Park Górny. Pierwsze w Polsce inhalatorium wyposażone w komory pneumatyczne powstało jeszcze przed II wojną światową, tj. w 1933 – 1936 roku. Tuż po wojnie uzdrowisko stało się własnością Skarbu Państwa. Wybudowano nowe sanatoria branżowe i nowy Zakład Przyrodoleczniczy. Prawa miejskie Szczawnica uzyskała w 1962 roku. Szczawnica położona jest w niesamowicie malowniczej Dolinie Grajcarka pomiędzy Pasem Radziejowej, a Małymi Pieninami na wysokości od 430 do 560 m.n.p.m. Miejscowość ta jednocześnie leży w strefie przygranicznej ze Słowacją. Odpowiednim warunkom geologicznym Szczawnica zawdzięcza swoje wody mineralne. Około 2/3 miasta stanowią lasy, co ma bardzo dobry wpływ na tamtejszy mikroklimat. Dzięki lasom w uzdrowisku nie występują silne wiatry, a powietrze jest bardzo czyste. Dodatkowo warunki polepsza mała ilość opadów i duże nasłonecznienie tego terenu. Szczawnica jest dzięki temu idealnym miejscem do poprawienia zdrowia. Zielone tereny Szczawnicy są pod ochroną ze względu na bogate walory przyrodnicze. Na tym terenie znajduje się Pieniński Park Narodowy, PIENAP na Słowacji oraz Popradzki Park Krajobrazowy. Szczawnica rozwinęła się głównie dzięki źródłom mineralnym. Specyficzny mikroklimat, uzdrawiające wody, piękne otoczenie sprawiają, że ludzie bardzo chętnie do Szczawnicy przyjeżdżają i często kilkakrotnie jeszcze wracają.