Wpisy oznaczone tagiem ciechanówWieża ciśnień w Ciechanowie

Wieża ciśnień w Ciechanowie Jednym z najbardziej charakterystycznych ozdób a jednocześnie symbolem miasta Ciechanów jest wieża ciśnień. Zaprojektowana została w 1972 roku przez warszawskiego architekta Jerzego Michała Bogusławskiego. Obiekt ten znajduje się na najwyższym punkcie miasta tj. 143m n.p.m. Cała konstrukcja mierzy 32 metry i ustawiona jest na 64 rurach po 32 w każdym kierunku. Budynek tez zwraca na siebie szczególną uwagę już samym kształtem czyli hiperboloidy jednopowłokowej, niektórym przypominając statek kosmiczny. Wiadome jest, że wieża ta była budowana z myślą o służeniu jako zbiornik wyrównawczy. Nikt z mieszkańców ani nawet żadne przewodniki nie podają okresu przez jaki ta wieża była w użytku, jedno co jest pewne i sprawdzone to fakt, iż nigdy nie była w 100% napełniona wodą. Mieszkańcy Ciechanowa powinni i na pewno są dumni z tak okazałego obiektu co niewątpliwie wzbudza również zainteresowanie wielu turystów. Jedynym mankamentem tej wieży jest fakt, iż od lat 80-tych stoi opuszczona i do tej pory nie jest użytkowana.

Ciechanów od XVI w.

Ciechanów od XVI w. Ciechanów od XVI w. W 1526 roku umarł ostatni książę mazowiecki. Ciechanów został wtedy włączony do Korony a miasto i jego okolice zostały przekazane w charakterze ślubnego wiana królowej Bonie. Królowa Bona znacznie przyczyniła się do rozwoju miasta. W 1559 roku w Ciechanowie spisane zostało prawo bartne. Był to pierwszy raz w Polsce, kiedy prawo to zostało spisane jako samodzielny dokument. Prawo bartne obejmowało starostwa przasnyskie i ciechanowskie. W XVII wieku rozpoczął się powolny upadek miasta. Przyczyną upadku były liczne szwedzkie najazdy i pożary. Ciechanów długo miał trudności z powrotem do dawnej świetności. Sejm Rzeczypospolitej po II rozbiorze Polski ogłosił Ciechanów stolicą województwa, natomiast po III rozbiorze Polski miasto stało się prowincjonalnym miasteczkiem w powiecie przasnyskim. Na początku XIX wieku, w 1806 roku w czasie kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu miasto zostało doszczętnie ograbione i zniszczone. Ludność ciechanowska bardzo aktywnie dążyła do niepodległości i w okolicy toczyło się sporo powstańczych walk. Na początku XIX wieku, dokładnie w 1806 roku, w wyniku kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu, Ciechanów został zupełnie ograbiony i zniszczony. Jednakże ludność ciechanowska aktywnie dążyła do niepodległości, dlatego w okolicy toczyło się wiele powstańczych bitew. Pod koniec XIX wieku zaczęło się gospodarcze ożywienie. To właśnie w Ciechanowie zbudowano pierwszy na całym Mazowszu parowy browar. Miało to miejsce w 1864 roku. W 1867 roku Ciechanów został miastem powiatowym a dziesięć lat później dotarła do niego Kolej Nadwiślańska. W 1882 roku na terenie Ciechanowa wybudowano cukrownię. Jednakże wybuch I wojny światowej oraz jego parokrotne zniszczenie zahamowały rozwój Ciechanowa. Pod miastem w 1915 roku przebiegała linia frontu rosyjsko-niemieckiego. Ciechanów odegrał bardzo ważną rolę w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas bitwy nad Wkrą, w 1920 roku miasto było bardzo ważnym punktem obrony bolszewickiej. W Ciechanowie mieścił się wtedy sztab korpusu. Wypad 203 pułku ułanów, który miał miejsce 15 sierpnia 1920 roku spowodował zajęcie oraz rozbicie sztabu. Tym samym główny ośrodek łączności został zniszczony i 5 armia gen. W. Sikorskiego zyskała dogodne warunki do rozpoczęcia ofensywy znad Wieprza.

Zabytki Ciechanowa

Zabytki Ciechanowa Ciechanów to miasto znajdujące się na Północnym Mazowszu. Posiada ono bardzo bogatą historię a jego znakiem rozpoznawczym jest wspaniały zamek. Do Ciechanowa z łatwością można dotrzeć jadąc z południa nad morze, ponieważ Ciechanów położony jest zaledwie 20 km od drogi nr 7. Przez Ciechanów biegnie również linia kolejowa relacji Warszawa- Gdańsk. Zamek, będący znakiem rozpoznawczym Ciechanowa nosi pełna nazwę Zamek Książąt Mazowieckich. Prezentuje się on wyjątkowo dostojnie bez względu na porę roku. To miejsce, gdzie można spotkać się ze średniowieczną historią. Na zamku odbywają się od kilku lat cyklicznie bitwy szwoleżerów. Podróż pociągiem z Warszawy do Ciechanowa może trwać niestety około dwóch godzin, jednak po remoncie magistrali kolejowej czas podróży powinien być krótszy i wynosić ok. 50 minut. Do Ciechanowa bardzo łatwo również dojechać samochodem. Wystarczy z Warszawy kierować się drogą nr 7 na Gdańsk. W Płońsku należy skręcić w drogę nr 50. Ciechanów oddalony jest od Warszawy o około 100 kilometrów. Miasto przecina także droga krajowa nr 60. Jedną z większych atrakcji Ciechanowa jest Zamek Książąt Mazowieckich, który był świadkiem bardzo wielu bitew w czasach średniowiecznych. Warto wspomnieć, że kilka kilometrów od miasteczka Ciechanów oddalona jest wspaniała Kraina Westernu. To ośrodek, który położony jest w bardzo urokliwym miejscu, oddalony od zgiełku miasta. W lecie Kraina Westernu zmienia się w prawdziwe miasto rodem z Dzikiego Zachodu. Jego ulicami przechadzają się wtedy strzelający kowboje na dzikich koniach. Odbywają się tam również rozmaite pokazy. Jedną z wielu atrakcji są także odwiedziny w indiańskiej wiosce, którą zamieszkują prawdziwi Indianie. Zabawić się tam można także biorąc udział w rozmaitych konkursach, których tematem jest życie na Dzikim Zachodzie. Na terenie tego egzotycznego ośrodka ulokowana jest także szkółka jeździecka. Jest ona czynna przez cały rok i można uczyć się w niej jazdy na koniach pod okiem instruktora z międzynarodowym doświadczeniem. Znajduje się tam naprawdę spora ujeżdżalnia i wspaniałe, dzikie tereny dookoła.

Historia Ciechanowa

Historia Ciechanowa Najprawdopodobniej jeszcze w X wieku Ciechanów razem z Mazowszem wchodził w skład monarchii piastowskiej. Wielu historyków twierdzi, że w miejscu, gdzie w Ciechanowie stoi teraz kościół farny, jeszcze w średniowieczu mieścił się gród warowny. Gród ten zaopatrzony był w zbrojną obsadę, której liczebność szacuje się na trzy tysiące zbrojnych. Prawdopodobnie to właśnie pod Ciechanowem miało miejsce stłumienie „buntu Miecława”, który miał związek z reakcją pogańską. Pierwszą wzmiankę o osadzie datuje się na XI wiek, dokładnie na 1065 rok. Pochodzi ona z dokumentu mogileńskiego, który został wydany przez Bolesława Szczodrego. W dokumencie tym zawarte są informacje o nadaniu ziem Kościołowi. W XII wieku gród przeżywał wielokrotnie ataki ze strony Pomorzan, Prusów, Jaćwingów, Litwinów a także najazdy zakonu krzyżackiego. Ciechanów był jednym z ważniejszych ośrodków obronnych na terenie północnego Mazowsza. Dowodem tego jest bardzo duże skupienie wokół Ciechanowa rozmaitych skarbów datowanych na wczesne średniowiecze. Skupisko skarbów wokół Ciechanowa liczy obecnie łącznie aż szesnaście znalezisk. W XIII wieku Ciechanów został siedzibą kasztelanii. Pierwszym kasztelanem z listy kasztelanów z 1254 roku był Rethiborius Castellanus de Techanow co oznacza, że nazywał się on Racibor i był Kasztelanem z Ciechanowa. Miejscowi ciechanowscy oraz rozmaita prasa rozpowszechnia pogląd, że w 1266 roku książę czerski Konrad II nadał prawa miejskie Ciechanowowi. Informacja ta jest jednakże odrzucana zarówno przez historyków, jak i przez Polską Akademię Nauk, dlatego za datę lokacji uznaje się rok 1400. Mazowieccy książęta posługiwali się w tytulaturze tytułem: dominus et heres lub dominus et princeps Czechanoviensis. Oznacza to pana i władcę Ciechanowa a pierwszym Piastem, który nosił ten tytuł był Janusz I, który był synem Siemowita III. W okresie od XIV do XVI w. miasto przeżywało bardzo pomyślny okres. Zwiększyła się wtedy liczba mieszkańców, osiągając pułap pięciu tysięcy mieszkańców. Kupcy z Ciechanowa handlowali z wieloma dalekimi mieszkańcami a w samym mieście odbywały się ogromne targi a także zjazdy rycerstwa.