Poznań i Wrocław

Poznań i Wrocław Poznań i Wrocław to mniejsze miasta niż Kraków czy Łódź, lecz również są bardzo ważne. Wrocław to największe miasto Dolnego Śląska, zaś Poznań – Wielkopolski, co sprawia, że są to najważniejsze centra ekonomiczne zachodniej części naszego kraju. W trakcie rozbiorów miasta te znajdowały się w zaborze pruskim. Do dziś mieszka w nich wiele osób pochodzenia niemieckiego. Wrocław znany był przez wiele lat pod nazwą Breslau, zaś Poznań – Posen. Ponieważ region zachodniej Polski jest dość bogaty, miasta te bardzo prężnie się rozwijają i są dość zadbane. Pod względem turystycznym ważniejszy jest Wrocław. Stare Miasto jest tutaj ładniejsze, choć Wrocław ucierpiał podczas II Wojny Światowej, ponadto eksponowana jest tutaj Panorama Racławicka, w mieście tym znajduje się również największy polski ogród zoologiczny. Najważniejszy klub sportowy Wrocławia to Śląsk, zaś Poznania – Lech. W herbie Poznania widnieją koziołki, dlatego miasto to nazywa się często miastem koziołków, a jego mieszkańców Pyrami, gdyż tak tutaj mówi się na ziemniaki.