Ciechanów od XVI w.

Ciechanów od XVI w. Ciechanów od XVI w. W 1526 roku umarł ostatni książę mazowiecki. Ciechanów został wtedy włączony do Korony a miasto i jego okolice zostały przekazane w charakterze ślubnego wiana królowej Bonie. Królowa Bona znacznie przyczyniła się do rozwoju miasta. W 1559 roku w Ciechanowie spisane zostało prawo bartne. Był to pierwszy raz w Polsce, kiedy prawo to zostało spisane jako samodzielny dokument. Prawo bartne obejmowało starostwa przasnyskie i ciechanowskie. W XVII wieku rozpoczął się powolny upadek miasta. Przyczyną upadku były liczne szwedzkie najazdy i pożary. Ciechanów długo miał trudności z powrotem do dawnej świetności. Sejm Rzeczypospolitej po II rozbiorze Polski ogłosił Ciechanów stolicą województwa, natomiast po III rozbiorze Polski miasto stało się prowincjonalnym miasteczkiem w powiecie przasnyskim. Na początku XIX wieku, w 1806 roku w czasie kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu miasto zostało doszczętnie ograbione i zniszczone. Ludność ciechanowska bardzo aktywnie dążyła do niepodległości i w okolicy toczyło się sporo powstańczych walk. Na początku XIX wieku, dokładnie w 1806 roku, w wyniku kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu, Ciechanów został zupełnie ograbiony i zniszczony. Jednakże ludność ciechanowska aktywnie dążyła do niepodległości, dlatego w okolicy toczyło się wiele powstańczych bitew. Pod koniec XIX wieku zaczęło się gospodarcze ożywienie. To właśnie w Ciechanowie zbudowano pierwszy na całym Mazowszu parowy browar. Miało to miejsce w 1864 roku. W 1867 roku Ciechanów został miastem powiatowym a dziesięć lat później dotarła do niego Kolej Nadwiślańska. W 1882 roku na terenie Ciechanowa wybudowano cukrownię. Jednakże wybuch I wojny światowej oraz jego parokrotne zniszczenie zahamowały rozwój Ciechanowa. Pod miastem w 1915 roku przebiegała linia frontu rosyjsko-niemieckiego. Ciechanów odegrał bardzo ważną rolę w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas bitwy nad Wkrą, w 1920 roku miasto było bardzo ważnym punktem obrony bolszewickiej. W Ciechanowie mieścił się wtedy sztab korpusu. Wypad 203 pułku ułanów, który miał miejsce 15 sierpnia 1920 roku spowodował zajęcie oraz rozbicie sztabu. Tym samym główny ośrodek łączności został zniszczony i 5 armia gen. W. Sikorskiego zyskała dogodne warunki do rozpoczęcia ofensywy znad Wieprza.