Wpisy z Styczeń 2013Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek Książąt Mazowieckich Ciechanów należy do tych miast Polski, który skupia nie małą liczbę zabytków czy obiektów historycznych co niewątpliwie przyciąga tłumy turystów. Jednym z najbardziej obleganych miejsc przez miłośników historii jest Zamek Książąt Mazowieckich. Według wielu podań i pism zamek ten został zbudowany w XIVw przez mazowieckiego księcia Siemowita III na bagnistym terenie. Mury tej pięknej warowni wznoszą się na wysokość 10 m i rozmieszczone są na planie prostokąta o wymiarach 48x57m. W narożnikach tego urokliwego zamku znajdują się dwie długie baszty. Atrakcją tego zamku jest fakt, że pod północnym murem znajdują się relikty książęcego pałacu tzw. Domu Dużego. Miłośnicy historii czy turyści znajdą tu również liczne ekspozycje muzealne i historyczne Muzeum Szlachty Mazowieckiej umieszczone w basztach i zrekonstruowanej piwnicy Domu Dużego. Nad pozostałą częścią piwnic zamku znajduje się scena, na której maja miejsce zarówno wydarzenia historyczne związane z miastem Ciechanów jak i koncerty w ramach atrakcji turystycznych. Zamek Książąt Mazowieckich w obliczu mieszkańców jak i władz miasta stanowi nie lada pamiątkę historyczną. Ciechanów to obecnie jedno z najstarszych miast w Polsce. Pierwsze pisemne wzmianki o nim sięgają roku 1065. Miasto odgrywało istotną rolę w ówczesnej historii przez wzgląd na położenie na przecięciu się dość istotnych szlaków handlowych. Prawa miejskie otrzymało ono w roku 1266. Natomiast w roku 1526 włączono je do ziem Księstwa Mazowieckiego. Początek wieku XIX to okres silnego ożywienia gospodarczego na tym terenie ( oddano do użytku siedzibę browaru i cukrowni). Nawet sam Henryk Sienkiewicz w powieści „Krzyżacy” część toczących się akcji umieścił na zamku ciechanowskim, co świadczy o dużym rozwoju kulturowo – oświatowym miasta. W 1920 roku podczas walk z Armią Czerwoną Ciechanów na krótki czas został zniewolony. W trakcie II wojny światowej miasto wraz okolicznymi powiatami wcielono do terenów III Rzeszy. Za sprawą Armii Czerwonej odzyskało ono niepodległość pod koniec wojny w 1945 roku. Od 1975 roku Ciechanów był stolicą województwa a po reformie administracyjnej w 1999 roku został siedzibą powiatu.

Kościół św. Andrzeja i św. Barbary

Kościół św. Andrzeja i św. Barbary Kościół ten zbudowany został w I połowie XVII wieku. O lokalizacji kościoła zdecydowało to, że podobno w 1430 roku obmyty został sprofanowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, skradziony wcześniej z Jasnej Góry. Początkowo przy źródełku postawiono tylko krzyż, a później postała kaplica św. Barbary, a następnie szpital, a dokładniej przytułek dla ubogich. Szpital w XVII wieku strawił pożar. Dopiero pod koniec XIX wieku kościół stał się samodzielną parafią, choć wcześniej zaczął już poopadać w ruinę, ponieważ nie miał opiekuna, który by dbał. W 1660 roku nad kaplicą wzniesiono oratorium zakonne połączone z klasztorem krytym gankiem. Niestety po kilku latach kościół został zniszczony. Jego odbudowa miała miejsce dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. W XVIII wieku spełniał on rolę domu pokutnego dla zakonników. Jednonawowy kościół został rozbudowany na kościół z nawami bocznymi. Gmach kościoła utrzymany jest w barokowym stylu z nielicznymi śladami stylu gotyckiego. Wieżę zwieńcza barokowy hełm. Za kościołem znajduje się kapliczka z cudownym źródełkiem.

Krowodrza i Podgórze

Krowodrza i Podgórze Krowodrza to dzielnica, która obejmuje osiedla położone w zachodniej części Krakowa na północnym brzegu Wisły. Mniej więcej połowę granicy między Krowodrzą a Śródmieście wyznaczają tak zwane Aleje Trzech Wieszczów, czyli Aleja Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. Krowodrza jako dzielnica powstała na początku dwudziestego wieku, kiedy do granic administracyjnych Krakowa włączone zostały znajdujące się na jej terenie wsie. Najsłynniejszym osiedlem wchodzącym w skład Krowodrzy jest oczywiście Miasteczko Studenckie, położone na Czarnej Wsi. Jest to największy kampus akademicki w całej Polsce. Innym bardzo popularnym miejscem na Krowodrzy jest teren Błoń wraz ze swoimi okolicami, w obrębie których znajdują się między innymi stadiony Klubu Sportowego Cracovia, oraz Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, a także Park Jordana – najstarszy polski ogródek jordanowski. Na terenie Krowodrzy położony jest także Lasek Wolski, w środku którego znajduje się ogród zoologiczny. Podgórze to największa pod względem powierzchni dzielnica Krakowa. Granicę Podgórza wytycza oczywiście południowy brzeg przepływającej przez środek miasta rzeki Wisły. Przed II Wojną Światową tereny te były raczej słabo zamieszkane. Obecnie to właśnie Podgórze stanowi najszybciej rozwijający się pod względem terenów mieszkalnych region Krakowa. Najstarsze dzielnice Podgórza położone są właśnie nad brzegiem Wisły, między innymi wokół placów Rynek Dębnicki i Rynek Podgórski. Dalej z kolei znajdują się popularne dzielnice o charakterze blokowiskowym, takie jak Wola Duchacka, Kurdwanów, Prokocim czy Bieżanów. Podgórze to również ważne dla miasta tereny zielone. Znajduje się tu między innymi słynny Zakrzówek z zalewem wypełniającym dawny kamieniołom, w którym pracował podczas II Wojny Światowej Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Ważnym miejscem jest również teren dawnych kamieniołomów Bonarka, gdzie znajdował się nazistowski obóz pracy. Położone w zachodniej części Podgórza lasy wchodzą w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Ciechanów od XVI w.

Ciechanów od XVI w. Ciechanów od XVI w. W 1526 roku umarł ostatni książę mazowiecki. Ciechanów został wtedy włączony do Korony a miasto i jego okolice zostały przekazane w charakterze ślubnego wiana królowej Bonie. Królowa Bona znacznie przyczyniła się do rozwoju miasta. W 1559 roku w Ciechanowie spisane zostało prawo bartne. Był to pierwszy raz w Polsce, kiedy prawo to zostało spisane jako samodzielny dokument. Prawo bartne obejmowało starostwa przasnyskie i ciechanowskie. W XVII wieku rozpoczął się powolny upadek miasta. Przyczyną upadku były liczne szwedzkie najazdy i pożary. Ciechanów długo miał trudności z powrotem do dawnej świetności. Sejm Rzeczypospolitej po II rozbiorze Polski ogłosił Ciechanów stolicą województwa, natomiast po III rozbiorze Polski miasto stało się prowincjonalnym miasteczkiem w powiecie przasnyskim. Na początku XIX wieku, w 1806 roku w czasie kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu miasto zostało doszczętnie ograbione i zniszczone. Ludność ciechanowska bardzo aktywnie dążyła do niepodległości i w okolicy toczyło się sporo powstańczych walk. Na początku XIX wieku, dokładnie w 1806 roku, w wyniku kampanii prowadzonej przez Napoleona na Mazowszu, Ciechanów został zupełnie ograbiony i zniszczony. Jednakże ludność ciechanowska aktywnie dążyła do niepodległości, dlatego w okolicy toczyło się wiele powstańczych bitew. Pod koniec XIX wieku zaczęło się gospodarcze ożywienie. To właśnie w Ciechanowie zbudowano pierwszy na całym Mazowszu parowy browar. Miało to miejsce w 1864 roku. W 1867 roku Ciechanów został miastem powiatowym a dziesięć lat później dotarła do niego Kolej Nadwiślańska. W 1882 roku na terenie Ciechanowa wybudowano cukrownię. Jednakże wybuch I wojny światowej oraz jego parokrotne zniszczenie zahamowały rozwój Ciechanowa. Pod miastem w 1915 roku przebiegała linia frontu rosyjsko-niemieckiego. Ciechanów odegrał bardzo ważną rolę w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas bitwy nad Wkrą, w 1920 roku miasto było bardzo ważnym punktem obrony bolszewickiej. W Ciechanowie mieścił się wtedy sztab korpusu. Wypad 203 pułku ułanów, który miał miejsce 15 sierpnia 1920 roku spowodował zajęcie oraz rozbicie sztabu. Tym samym główny ośrodek łączności został zniszczony i 5 armia gen. W. Sikorskiego zyskała dogodne warunki do rozpoczęcia ofensywy znad Wieprza.